Το Social Media Marketing είναι η αξιοποίηση των Social Network για την προβολή και προώθηση μιας εταιρείας, μιας μάρκας(brand), ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή γενικά μιας ενέργειας.

Η επιτυχία στο Social Media Marketing έρχεται από την επικοινωνία των κατάλληλων μηνυμάτων στο κατάλληλο Target Group μέσα από τα κατάλληλα μέσα επικοινωνίας. Στις μέρες μας τα Social Networks όπως το Facebook, το YouTube, και το Twitter προσεγγίζουν το ιδανικό μέσο επικοινωνίας και διαφήμισης.

H e-Software αναλαμβάνει συγκεκριμένες ενέργειες στα Social Networks με στόχο:

  • την προβολή της εταιρείας σας
  • την προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρείας σας
  • την αύξηση του Social Network target group σας (likes, followers, κτλπ)
  • την προώθηση Brand Names
  • την αύξηση του Customer Loyalty
  • την αύξηση των πωλήσεων σας
  • την γνωστοποίησης ενεργειών και κινήσεων της εταιρείας σας