Η e-Software  έχει σαν κύριο αντικείμενο την μελέτησχεδιασμό, κατασκευή και φιλοξενία ιστοσελίδων.

Σχεδιάζουμε για εσάς την παρουσίαση της εταιρείας σας, το  e-shop, το portal και οτιδήποτε αφορά την διαδικτυακή σας προβολή.

Η μεθοδολογία της εταιρίας στην κατασκευή ιστοσελίδων χαρακτηρίζεται από την απόλυτη πρωτοτυπία, υψηλή αισθητική, ευχρηστία και άριστη λειτουργικότητα.

Ανάλογα με το περιεχόμενο της εκάστοτε ιστοσελίδας χρησιμοποιείται η καλύτερη για τη περίπτωση τεχνολογία (wordpress, DNN, joomla, html & java,  κ.α.) και φυσικά, κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη γίνεται επιλογή της τεχνολογίας που να ταιριάζει απόλυτα  με τις ανάγκες του.

Η e-Software παρέχει κορυφαίες υπηρεσίες φιλοξενίας στους διαδικτυακούς τόπους που αναπτύσσει, για την βέλτιστη τεχνική υποστήριξή τους.

Παρέχουμε στους διαχειριστές των δυναμικών διαδικτυακών τόπων που αναπτύσσονται από την εταιρία μας δυνατότητες online διαχείρισης του περιεχομένου τους με εύκολο, φιλικό και γρήγορο τρόπο καθώς και εκπαίδευση των ατόμων τα οποία θα προκαθορίσει ο πελάτης στη χρήση της online διαχείρισης του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.

Η e-Software υλοποιεί κάθε έργο με ιδιαίτερη μέριμνα στη διασφάλιση ποιότητας ώστε να επιτυγχάνει πάντα το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα που να ικανοποιεί και τον πιο απαιτητικό πελάτη.

Σε κάθε έργο που υλοποιείται παρέχεται υποστήριξη (τεχνική κάλυψη, αλλαγές, βελτιώσεις, κ.α)  σε οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν από την διαχείριση σε όλη τη διάρκεια χρήσης του διαδικτυακού τόπου και φιλοξενίας του από την e-Software.